Tests

HBs Ag
80.00 SAR
HVC Ab
80.00 SAR
HIV Ab
73.00 SAR
HSV I Ab
200.00 SAR
HSV II Ab
200.00 SAR
RPR
100.00 SAR
TPHA
80.00 SAR
Chlamydia trachomatis
160.00 SAR
Neisseria gonorrhoeae
800.00 SAR
Mycoplasma genitalium
650.00 SAR
Trichomonas vaginalis
650.00 SAR
Ureaplasma
650.00 SAR
Gardnerella
1500.00 SAR
Hepatitis A Antibody
160.00 SAR
Urine analysis
60.00 SAR
urine Culture
100.00 SAR
Stool analysis
60.00 SAR
Stool Culture
100.00 SAR
Semen Analysis
150.00 SAR
Glucose in urine
60.00 SAR
Microalbumin
200.00 SAR
VIT D
80.00 SAR
VIT b12
80.00 SAR
Vitamin-A
350.00 SAR
Vitamin-B1
350.00 SAR
Vitamin-B2
350.00 SAR
Vitamin-B6
350.00 SAR
Vitamin-C
350.00 SAR
Vitamin-E
350.00 SAR
Vitamin-B9
80.00 SAR
Fasting Blood Sugar
60.00 SAR
ALT
60.00 SAR
AST
60.00 SAR
Urea
60.00 SAR
Creatinine
60.00 SAR
Complete Blood Count (CBC)
80.00 SAR
ESR
60.00 SAR
( Ca ( Calcium
60.00 SAR
Uric Acid
60.00 SAR
Iron
60.00 SAR
eGFR
70.00 SAR
( Na) Sodium
60.00 SAR
K) Potassium )
60.00 SAR
(Cl )Chloride
60.00 SAR
Tumor Marker Male
750.00 SAR
Tumor Marker female
850.00 SAR
PSA(Male)
80.00 SAR
Ca-19.9
80.00 SAR
Testosterone.T
80.00 SAR
CA15.3 (Famale)
80.00 SAR
Ca-125
80.00 SAR
Prolactin
80.00 SAR
Zinc
80.00 SAR
Magnesium
60.00 SAR
Phsphorus
60.00 SAR
Copper
500.00 SAR
Osteocalcin level
460.00 SAR
Beta Cross Labs
260.00 SAR
Alkaline Phosphatase
22.00 SAR
Insulin
80.00 SAR
Calcum c+
160.00 SAR
CEA
160.00 SAR
AFP
80.00 SAR
Toxoplasma Ab iGM
160.00 SAR
Hemoglobin Electrophoresis
250.00 SAR
Ferritin
80.00 SAR
Albumin, serum
60.00 SAR
Lactate Dehydrogenase-LDH
100.00 SAR
Creatine Kinase - CPK
100.00 SAR
IgE Total antibodies
80.00 SAR
RF, quant
150.00 SAR
C-reactive Protein
100.00 SAR
Amylase, serum
100.00 SAR
Lipase
100.00 SAR
Bilirubin, total
60.00 SAR
FT4
80.00 SAR
Parathyroid Hormone
80.00 SAR
TSH
80.00 SAR
Free T3 (FT3)
80.00 SAR
Free T4 (FT4)
80.00 SAR
Urea Breath Test
300.00 SAR
H .pylori ag in stool
100.00 SAR
HBA1C
80.00 SAR
Fasting Blood Sugar
60.00 SAR
Lipid Profile
200.00 SAR
Triglycerides
60.00 SAR
Cholesterol.T
60.00 SAR
HDL
60.00 SAR
LDL
60.00 SAR
VLDL
80.00 SAR
Contact Us

Subscribe to
our news

Subscribe to get our latest news

Contact Us
Latest News

Subscribe to get our latest news

Alfa Laboratories seeks to bring the latest medical devices and modern techniques for early and accurate diagnosis of diseases.

Copyright © 2023 Alfa Laboratories | All Rights Reserved